Celoživotní vzdělávání 

 

Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Dle zákona 96/2004 Sb. je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky. 

 

Formami cloživotního vzdělávání jsou:

  • specializační vzdělávání
  • certifikované kurzy
  • inovační kurzy
  • odborné stáže v akreditovaných zařízeních
  • účast na školicích akcích, odborných konferencích, kongresech nebo sympoziích
  • publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
  • e-learningový kurz
  • samostatné studium odborné literatury

 

Systém celoživotního vzdělávání byl v minulosti spjatý s nutností získat za registrační období určitý počet kreditů, čímž nelékařský zdravotnický pracovník získal nebo obnovil Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. K 1.9.2017 došlo ale po novelizaci zákona 96/2004 Sb. ke zrušení registru, který tato Osvědčení vydával, čímž fakticky přestal pro radiologické fyziky v ČR existovat kreditní systém celoživotního vzdělávání garantovaný národní autoritou. To je v rozporu s mezinárodními dopručeními EFOMP.

 

ČSFM proto sepsalo dokument se svými požadavky na celoživotní vzdělávání radiologických fyziků a techniků, ze strany MZ ČR však není v současné době vůle jakékoli garantované a na kreditním systému založené celoživotní vzdělávání zavést.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.