Důležité ČSFM dokumenty

 

Požadavky ČSFM na dohled, řízení a vykonávání zkoušek

Příloha zápisu ze schůze výboru ČSFM 8.12.2011.
Tyto požadavky považuje výbor ČSFM za natolik důležité, že je umístil tak, aby byly dostupné bez přihlášení, na rozdíl od zápisů ze zasedání výboru a z členských schůzí.

 

Návrh ČSFM na rozsah a způsob zajištění činností vykonávaných radiologickým fyzikem se specializovanou způsobilostí a na dostupnost zdravotnických pracovníků provádějících fyzikálně technickou část lékařského ozáření

Vyňato z Připomínek ČSFM ze dne 19.8.2011 k vyhlášce, kterou se stanoví pravidla a postupy při lékařském ozáření, se vztahem k vyhlášce o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení. Více podrobností naleznete v příslušných připomínkách ČSFM na stránce Legislativa - po přihlášení.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.