Věstníky

 

Věstníky Ministerstva zdravotnictví jsou uvedeny na http://legislativa.mzcr.cz

Věstník 1-2022
Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic 
Podmínky akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic

Věstník 10-2021
Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 4/2019 Seznam Center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii

Věstník 08-2021
Podmínky akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic

Věstník 06-2021 
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Příprava radiofarmak 

Věstník 04-2021 
Zásady systému klinických auditů, jejich provádění a hodnocení 

Věstník 03-2021 
Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Mamografie
Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Věstník 14-2020 
Národní radiologické standardy – radioterapie protonovým svazkem 

Věstník 12-2020 
Centra vysoce specializované onkogynekologické péče
Úprava Věstníku MZ ČR částka 7/2020 – bod č. 6. Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR 

Věstník 09-2020 
Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiologický Fyzik
Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiologický technik
Úprava věstníku MZ ČR částka 1/2009 Standard při poskytování a vykazování screeningu kolorekta v České republice

Věstník 08-2020
Úprava Věstníku MZ ČR částka 7/2020 – bod 6. Seznam center vysoce specializované onkologické péče

Věstník 07-2020
Seznam center vysoce specializované hematologické péče
Seznam center vysoce specializované onkologické péče

Věstník 06-2020 
Seznam center vysoce specializované onkourologické péče

Věstník 02-2020 
Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiologický asistent

Věstník 07-2019 
Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti

Věstník 04-2019 
Seznam center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii 2019

Věstník 03-2019 
Národní radiologické standardy – skiagrafie, dospělí

Věstník 11-2018
Národní radiologické standardy – skiagrafie, dospělí (Další vydání: Věstník 03-2019)

Věstník 06-2018
Seznam center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
Oznámení Ministerstva zdravotnictví o prodloužení platnosti statutů center vysoce specializované péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb.

Věstník 13-2017
Národní radiologické standardy – intervenční kardiologie
Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR

Věstník 10-2016
Národní radiologické standardy – skiagrafie, obecná část (Nahrazeny Věstníkem 03-2019)
Národní radiologické standardy – intervenční radiologie

Věstník 02-2016
Národní radiologické standardy - výpočetní tomografie
Národní radiologické standardy - radiační onkologie
Národní radiologické standardy - nukleární medicína

Věstník 06-2015
Národní radiologické standardy – radiologická fyzika

Věstník 04-2015
Onkogynekologická péče v ČR
Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR

Věstník 07-2013
Úprava metodického pokynu, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona 96/2004 Sb.

Věstník 05-2013
Střediska specializované péče pro ozářené při radiačních nehodách

Věstník 07-2012
Metodický pokyn, kterým se stanoví vedení dokumentace a průběhu specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu a AKK

Věstník 11-2011
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA

Věstník 09-2011 
Národní radiologické standardy - radiologická fyzika (Nahrazeny Věstníkem 06-2015)
Národní radiologické standardy - nukleární medicína (Další vydání: Věstník 02-2016)
Národní radiologické standardy - radiodiagnostika - diagnostická část (Nahrazeny Věstníkem 03-2019)
Národní radiologické standardy - radiodiagnostika - intervenční radiologie

Věstník 03-2011
Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání (Upraven Metodickým pokynem ve Věstníku 07-2013)

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.