Zdravotnické prostředky

 

Stav legislativy k 9. 7. 2021

 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - PDF zde

Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích - PDF zde

Vyhláška č. 170/2021 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené SÚKL podle zákona o zdravotnických prostředcích 

Vyhláška č. 186/2021 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Zákon č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro - PDF zde

Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro - PDF zde

Vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené SÚKL podle zákona o zdravotnických prostředcích - Vyhláška zrušena vyhláškou 171/2021

Vyhláška č. 171/2021 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené SÚKL podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro - PDF zde

Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - PDF zde

Nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - NV zrušeno zákonem 89/2021 Sb. 

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky - NV zrušeno zákonem 89/2021 Sb.

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh - PDF zde

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.