Korespondenční členství

 

Korespondenčními členy mohou být fyzické i právnické osoby,  pokud jejich členství přispěje k rozvoji mezinárodních kontaktů ČSFM.

Korespondenční členství v ČSFM vzniká schválením návrhu na korespondenční členství konkrétní osoby, který podá člen ČSFM. Návrh schvaluje výbor ČSFM.

Korespondenční členové nemají hlasovací ani volební právo.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.