Potřebný počet radiologických fyziků, radiologických techniků a dalších osob vyčleněných pro fyzikální zajištění nukleární medicíny

Měřidlo aktivity (kalibrátory)
Analyzátor (spektrometrická aparatura)
Měřidla - dávkových příkonů, plošné aktivity
Aparatura pro měření in vitro (beta counter)
Operativní osobní dozimetry
Scintilační kamery
Planární
SPECT (1 detektor)
SPECT (2 detektory)
SPECT/CT
PET/CT

Doplňující komentář ke kalkulačce počtu radiologických fyziků a techniků na pracovištích nukleární medicíny

Výsledkem výpočtu je celkový počet radiologických fyziků a techniků. Následující tabulka proto uvádí možnou konfiguraci počtu radiologických fyziků a techniků v závislosti na výsledku výpočtu. Uvedené hodnoty jsou pouze doporučené pro průměrné pracoviště v ČR. Vždy je nutné řídit se podmínkami a požadavky konkrétního pracoviště. Také je třeba mít na mysli §66 vyhlášky č. 307/2002 v platném znění.

Vypočtený počet radiologických fyziků a techniků (x) doporučená konfigurace pracovníků
z toho radiologických fyziků z toho radiologických techniků
x <= 1 1 0
1 < x < 2 1 1
2 < x < 3 2 0
3 < x < 4 2 1
4 < x < 5 2 2
*existence lůžkového oddělení pro terapie otevřenými zářiči * +0 * +1

Od pracoviště jehož vypočtený úvazek je větší než 1 a výše, by měl klinický radiologický fyzik mít k ruce buď druhého radiologického fyzika, příp. radiologického technika. Většinou totiž kromě náplně práce klinického radiologického fyzika zastává i funkci dohlížející osoby.

Při úvahách o fyzikálním zabezpečení provozu na pracovišti je zapotřebí brát v potaz i další faktory, se kterými kalkulačka nepočítá, jako jsou:

  • požadavek výuky na přidružené lékařské fakultě či jinde,
  • více směnný provoz, případně provoz s prodlouženými směnami,
  • víkendový provoz,
  • vývoj nových a inovace starých vyšetřovacích postupů.

*Posledním z faktorů, ke kterým je nutné přihlédnout, je existence lůžkového oddělení pro provádění terapie převážně 131I, ale i dalšími radionuklidy jako jsou 90Y, 153Sm, 186Re apod. V tomto případě je přítomnost klinického radiologického fyzika vyžadována §66 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za těchto okolností je účelné navýšit počet radiologických techniků o 1.

*Posledním z faktorů, ke kterým je nutné přihlédnout, je existence lůžkového oddělení pro provádění terapie převážně 131I, ale i dalšími radionuklidy jako jsou 90Y, 153Sm, 186Re apod. V tomto případě je přítomnost klinického radiologického fyzika vyžadována §66 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za těchto okolností je účelné navýšit počet radiologických techniků o 1.

Pozn.: Výpočet provedený s nevyplněnou kalkulačkou udává hodnotu 0,16, což je úvazek potřebný pro vedení agendy osobní dozimetrie a další administrativní činnosti na pracovištích nukleární medicíny.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.