Sponzoři

 

Velmi si vážímé Vaší podpory. Děkujeme! Bez finančního přispění partnerů a sponzorů by činnost společnosti nebyla možná. 

Máte-li zájem sponzorovat ČSFM, z.s., kontaktujte prosím hospodáře ČSFM.

Jednotlivé kategorie sponzorství a služby, které Vám bude ČSFM za Vámi vložené prostředky poskytovat, naleznete ve  Sponzorském manuálu ČSFM

Generální partneři ČSFM

Elekta Services s.r.o.

Novartis s.r.o.

Hlavní partneři ČSFM

AMEDIS, spol. s r.o.

Společnost AMEDIS, spol. s r.o. je výhradním zástupcem světových výrobců zdravotnické techniky v oboru radioterapie:

 • VARIAN MEDICAL SYSTEMS – kompletní technické vybavení pro radioterapii (lineární urychlovače, systémy pro SRS/SRT, RTG simulátory, plánovací a verifikační systémy, automatické HDR afterloadingy pro brachyterapii)
 • IBA dosimetry - kompletní vybavení pro dozimetrii v radioterapii a radiodiagnostice (absolutní, relativní a in vivo dozimetrie, verifikace plánů pro dynamické ozařovací techniky)
 • CIVCO - pomůcky pro imobilizaci a polohování pacienta
 • LAP Laser - laserové zaměřovací systémy určené k medicínskému využití v diagnostických a terapeutických aplikacích k lokalizaci a simulaci pozice pacienta
 • BrainLab - vybavení pro stereotaktickou radioterapii
 • ASHLAND - samovyvolávací dozimetrické filmy pro radioterapii a radiodiagnostiku
 • WOLF Medizintechnik - terapeutické rentgenové ozařovače
 • Best Theratronics - ozařovače transfuzních přípravků.

Pro všechna zmíněná zařízení zajišťuje společnost AMEDIS, spol. s r.o. prodej, dovoz, distribuci, instalaci, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis. Společnost je držitelem povolení SÚJB pro provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability všech výše uvedených zdrojů ionizujícího záření.

Lynax s.r.o.

NUVIA a.s.

 • Inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující komplexní dodávky a služby pro zákazníky v České republice i v zahraničí.
 • Tradiční dodavatel zařízení a služeb pro jadernou energetiku a průmysl, laboratorních technologií, zákaznického software, průmyslové automatizace a systémů pro detekci ionizujícího záření.
 • Společnost certifikovaná podle mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001 s registračním osvědčením Českého metrologického institutu pro opravy a montáž měřidel a oprávněním k výkonu úředního měření ionizujícího záření.
 • Společnost nabízející komplexní řešení, vysokou profesionalitu služeb a zajištění trvalé systémové i odborné podpory zákazníka.

RDSys s. r. o.

VF, a.s.

Společnost VF,a.s. působí na náročném trhu radiační ochrany a radiační kontroly. Produkty a řešení VF,a.s. jsou zaměřeny do oblastí jaderné energetiky a průmyslu, radioaktivních odpadů, metrologie ionizujícího záření, životního prostředí a zdravotnictví.

V oblasti zdravotnictví VF,a.s. nabízí zejména následující služby a produkty:

 • kompletní legislativní a technická podpora na pracovištích se zdroji ionizujícího záření (radiodiagnostická pracoviště, radioterapeutická pracoviště a oddělení nukleární medicíny)
 • metodickou podporu při tvorbě místních radiologických standardů a nastavení diagnostických referenčních úrovní
 • zkoušky přejímací a dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření (URZ i diagnostických RTG) a zkoušky provozní stálosti
 • dovoz, výměnu a likvidaci URZ
 • dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra
 • dodávky ozařovačů pro lékařské účely

Společnost VF, a.s. disponuje kvalitním technickým vybavením, které jí umožňuje plnit vysoké nároky na kvalitu služeb a výrobků v oblasti radiační kontroly a ochrany. Součástí technického zázemí společnosti jsou:

 • Technologické centrum pro aplikovaný výzkum a vývoj nových technologií, produktů a řešení v oblasti dozimetrie a ochrany a následně zajištění sériové výroby zavedených produktů

 • Výrobní centrum zajišťující sériovou výrobu našich zařízení a kompletaci komplexních systémů
 • Akreditovaná metrologická laboratoř ionizujícího záření
 • Horká komora pro práci se zdroji ionizujícího záření vysokých aktivit
 • Školicí středisko pro předávání a výměnu zkušeností v oblasti radiační kontroly a ochrany
 • Realizační a servisní středisko, které zajišťuje realizaci projektů a poskytování servisních služeb, a to jak vlastních systémů, tak i systémů jiných výrobců

Partneři ČSFM

 • Canberra-Packard, spol. s r. o.
 • Fomei s.r.o.
 • MeMed CZ s.r.o.
 • Promedica Praha Group, a.s.
 • RadioMedic s.r.o.
 • Siemens Healthcare, spol. s r. o.
 • Stargen EU spol. s r.o.
 • ÚJV Řež, a.s.

Základní sponzoring

 • BANK.SYS s.r.o.
 • KC Solid, spol. s r.o.
 • MGP spol. s r. o.
Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.