Sponzoři

 

Velmi si vážímé Vaší podpory. Děkujeme! Bez finančního přispění partnerů a sponzorů by činnost společnosti nebyla možná. 

Máte-li zájem sponzorovat ČSFM, z.s., kontaktujte prosím hospodáře ČSFM.

Jednotlivé kategorie sponzorství a služby, které Vám bude ČSFM za Vámi vložené prostředky poskytovat, naleznete ve  Sponzorském manuálu ČSFM

Generální partneři ČSFM

Elekta Services s.r.o.

FOMEI s.r.o.

Hlavní partneři ČSFM

AMEDIS, spol. s r.o.

Společnost AMEDIS, spol. s r.o. je výhradním zástupcem světových výrobců zdravotnické techniky v oboru radioterapie:

 • VARIAN MEDICAL SYSTEMS – kompletní technické vybavení pro radioterapii (lineární urychlovače, systémy pro SRS/SRT, RTG simulátory, plánovací a verifikační systémy, automatické HDR afterloadingy pro brachyterapii)
 • IBA dosimetry - kompletní vybavení pro dozimetrii v radioterapii a radiodiagnostice (absolutní, relativní a in vivo dozimetrie, verifikace plánů pro dynamické ozařovací techniky)
 • CIVCO - pomůcky pro imobilizaci a polohování pacienta
 • LAP Laser - laserové zaměřovací systémy určené k medicínskému využití v diagnostických a terapeutických aplikacích k lokalizaci a simulaci pozice pacienta
 • BrainLab - vybavení pro stereotaktickou radioterapii
 • ASHLAND - samovyvolávací dozimetrické filmy pro radioterapii a radiodiagnostiku
 • WOLF Medizintechnik - terapeutické rentgenové ozařovače
 • Best Theratronics - ozařovače transfuzních přípravků.

Pro všechna zmíněná zařízení zajišťuje společnost AMEDIS, spol. s r.o. prodej, dovoz, distribuci, instalaci, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis. Společnost je držitelem povolení SÚJB pro provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability všech výše uvedených zdrojů ionizujícího záření.

Mvision AI Oy

RDSys s. r. o.

ÚJP a.s.

Partneři ČSFM

 • Canberra - Packard, spol. s r. o.
 • KLIRF Partner, s.r.o.
 • Lynax spol. s r.o.
 • MeMed CZ s.r.o.
 • Nuvia a.s.
 • Promedica Praha Group, a.s.
 • RadioMedic s.r.o.
 • Siemens Healthcare, spol. s r. o.
 • Stargen EU spol. s r.o.
 • ÚJV Řež, a.s.
 • VF, a. s.

Základní sponzoring

 • BANK.SYS s.r.o.
 • KC Solid, spol. s r.o.
 • MGP spol. s r. o.
Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.