Legislativa ČR - odkazy

 

Platné právní předpisy lze vyhledat bez poplatku na následujících stránkách: 

 

Zákony pro lidi  https://www.zakonyprolidi.cz/  

  • K dispozici jsou platné předpisy, včetně těch, které ještě nenabyly účinnosti, i zrušené předpisy. K dispozici jsou i přílohy, které na některých níže uvedených webech nejsou dostupné.
  • K některým položkám je třeba si zřídit účet.

Knihovna zdravotnické legislativy České lékařské komory: https://www.lkcr.cz/knihovna-zdravotnicke-legislativy-431.html

Informační systém Úřadu vlády České republiky eKLEP pro veřejnost: https://www.odok.cz/dokumentace/veklep

Ministerstvo zdravotnictví - legislativa: http://www.mzcr.cz/Legislativa/

Ministerstvo zdravotnictví - věstníky: https://www.mzcr.cz/vestniky/

Ministerstvo vnitra: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zákony a Prováděcí právní předpisy (vyhlášky SÚJB a nařízení vlády ČR) Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) lze nalézt na portálu SÚJB: http://www.sujb.cz/legislativa/

 

 

Zpoplatněné webové stránky

 

Sbírka Předpisů České republiky: http://www.sbirka.cz/

Výši poplatků zjistíte v nabídce Úvodní stránka > Ceníky.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.