Doporučené počty fyziků

 

V roce 1997 vydala Evropská federece organizací pro lékařskou fyziku (EFOMP - The European Federation of Organisations for Medical Physics) doporučení týkající se počtu radiologických fyziků a techniků na pracovištích radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny (EFOMP 7/1997). Výpočet se opíral o technické vybavení pracovišť a počet pacientů, kteří pracovištěm prošli za jeden rok v letech 1995 a 1996. Na poli radiologických technologií jde vývoj velmi rychle kupředu a toto historické doporučení zastaralo.

V roce 2008 proto ČSFM, o. s.  vytvořila vlastní tabulky (kalkulačky) umožňující spočítat doporučené počty radiologických fyziků a techniků. Na tvorbě těchto tabulek se podíleli radiologičtí fyzici z celé České republiky z pracovišť disponujících často velmi rozdílným přístrojovým vybavením a jejich počtem.

Po vyplnění všech potřebných údajů Vám kalkulačka pro Vaše konkrétní pracoviště vypočítá celkový potřebný úvazek radiologických fyziků a techniků dohromady. Podle místních podmínek je poté třeba se rozhodnout, jak bude tento požadavek naplněn s přihlédnutím k zákony a vyhláškami danému minimálnímu nutnému obsazení těchto pozic. V jednotlivých oborech jsou pod kalkulačkou umístěny ještě vysvětlující komentáře, které mohou posloužit jako vodítko při rozhodování o tom, kolik klinických radiologických fyziků, radiologických fyziků, radiologických techniků vykonávajících fyzikální činnosti a plánování v radioterapii by mělo být na Vašem pracovišti přítomno. Část úvazku těchto profesí může být nahrazena zaměstnáním radiologických asistentů nebo jiných odborných pracovníků (JOP).

 

Vyberte si prosím v podsekci kalkulačku pro oblast:

  1. Radioterapie
  2. Radiodiagnostika
  3. Nukleární medicína

 

Počty fyziků dle doporučení Evropské komise jsou uvedeny v Annex 2 dokumentu Radiation Protection No. 174 (Annex 1, Annex 2).

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.