Česká společnost fyziků v medicíně


Sdružuje fyziky působící v medicíně a další fyzické a právnické osoby se zájmem o medicínskou fyziku a její rozvoj. ČSFM, z.s. má za cíl prosazovat profesní zájmy radiologických fyziků a techniků působících ve zdravotnictví, podporovat výuku, výzkum a vývoj v oblasti medicínské fyziky a podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů. ČSFM, z.s. spolupracuje s národními i mezinárodními organizacemi a společnostmi.

Více o ČSFM

Členstvím získáte:
  • slevy na pořádané akce
  • možnost finanční podpory pro vzdělávání
  • možnost ovlivňovat obor v ČR a v Evropě
  • členství v EFOMP a IOMP
  • nejnovější informace o oboru
  • možnost podílet se na chodu společnosti
Stát se členem
Aktuality

vznik ČSFM

05.04.2024

Dnes je to 20 let, co se konala ustavující schůze ČSFM :-) 

Nabídka zaměstnání

05.03.2024

Přidán nový inzerát na pozice RF.

AKK nová akreditace

28.02.2024

IPVZ již obdrželo akreditaci pro pořádání AKK RF a RT. Předpokládá se, že v průběhu června bude uspořádána závěrečná zkouška pro osoby, které AKK absolvovaly v minulých letech, splnily studijní povinnosti, ale z důvodu vypršení akreditace nemohl IPVZ závěrečnou zkoušku organizovat. Otevření nového běhu AKK bude zváženo dle počtu zájemců o kurz.

Akce budoucí
Pořádáme

12. Konference radiologické fyziky

29.05.2024 - 31.05.2024, Bystřice nad Pernštejnem

Tradiční konference ČSFM, podrobnostiohledně organizace, ubytování, registrace a předběžný program zde.

Smazání staré verze webu ČSFM

31.12.2024,

Na konci tohoto roku definitivně smažeme původní stránky ČSFM, které jsou stále přístupné zde

ESTRO kongres

03.05.2024 - 07.05.2024, Glasgow

ESTRO 2024, European Society for Radiotherapy and Oncology Congress

ESTRO Training Course - Basic Clinical Radiobiology

07.09.2024 - 11.09.2024, Tallin, Estonsko

Sponzorované Atomovou agenturou přes SÚJB. Detail akce: https://www.sujb.cz/aplikace/mezakce/detail.php?recId=4870
Termín pro podání přihlášek: 25. 05. 2024

ECMP kongres

11.09.2024 - 14.09.2024, Mnichov

5th European Congress of Medical Physics

Další akce
Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.