Česká společnost fyziků v medicíně


Sdružuje fyziky působící v medicíně a další fyzické a právnické osoby se zájmem o medicínskou fyziku a její rozvoj. ČSFM, z.s. má za cíl prosazovat profesní zájmy radiologických fyziků a techniků působících ve zdravotnictví, podporovat výuku, výzkum a vývoj v oblasti medicínské fyziky a podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů. ČSFM, z.s. spolupracuje s národními i mezinárodními organizacemi a společnostmi.

Více o ČSFM

Členstvím získáte:
  • slevy na pořádané akce
  • možnost finanční podpory pro vzdělávání
  • možnost ovlivňovat obor v ČR a v Evropě
  • členství v EFOMP a IOMP
  • nejnovější informace o oboru
  • možnost podílet se na chodu společnosti
Stát se členem
Aktuality

Nabídka zaměstnání

05.03.2024

Přidán nový inzerát na pozice RF.

AKK nová akreditace

28.02.2024

IPVZ již obdrželo akreditaci pro pořádání AKK RF a RT. Předpokládá se, že v průběhu června bude uspořádána závěrečná zkouška pro osoby, které AKK absolvovaly v minulých letech, splnily studijní povinnosti, ale z důvodu vypršení akreditace nemohl IPVZ závěrečnou zkoušku organizovat. Otevření nového běhu AKK bude zváženo dle počtu zájemců o kurz.

Specializace RF

25.02.2024

IPVZ vypsalo základní kmen specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika v termínu 15.-19.4.2024. Dále byl vypsán kurz první pomocí pro RF (18.-22.3.) a legislativa (28.3., jsou k dispozici i další termíny 6.5. a 13.6.).  

Soutěž ČSFM

25.01.2024

Byl vyhlášen nový ročník Soutěže mladých autorů. Termín uzávěrky přihlášek je 31.3.2024.

Akce budoucí
Pořádáme

12. Konference radiologické fyziky

29.05.2024 - 31.05.2024, Bystřice nad Pernštejnem

Tradiční konference ČSFM, podrobnostiohledně organizace, ubytování a registrace zde

Smazání staré verze webu ČSFM

31.12.2024,

Na konci tohoto roku definitivně smažeme původní stránky ČSFM, které jsou stále přístupné zde

i-Violin Webinar Series

19.03.2024 - 16.04.2024, online

 i-Violin Webinar Series on Optimising CT Procedures and Radiation Protection in Oncology, bez poplatku, info zde

ESTRO kongres

03.05.2024 - 07.05.2024, Glasgow

ESTRO 2024, European Society for Radiotherapy and Oncology Congress

ECMP kongres

11.09.2024 - 14.09.2024, Mnichov

5th European Congress of Medical Physics

Další akce
Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.