Česká společnost fyziků v medicíně


Sdružuje fyziky působící v medicíně a další fyzické a právnické osoby se zájmem o medicínskou fyziku a její rozvoj. ČSFM, z.s. má za cíl prosazovat profesní zájmy radiologických fyziků a techniků působících ve zdravotnictví, podporovat výuku, výzkum a vývoj v oblasti medicínské fyziky a podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů. ČSFM, z.s. spolupracuje s národními i mezinárodními organizacemi a společnostmi.

Více o ČSFM

Členstvím získáte:Stát se členem
Aktuality

QC guideline - PET/CT, PET/MR

16.05.2022

Byl vydán dokument EFOMP’S GUIDELINE: QUALITY CONTROLS IN PET/CT AND PET/MR. Na webu EFOMPu jsou k dispozici i další QC doporučení (cone-beam CT a mamografie). 

Prezentace z KRF 2022

29.04.2022

Prezentace autorů, kteří nám dali souhlas s uveřejněním, naleznete ve složce Odborné akce - Dokumenty z odborných akcí. Příspěvky budou po dobu tří měsíců (do konce července) přístupné všem, dále pak budou přístupné pouze členům ČSFM po přihlášení.

V případě zájmu o členství v ČSFM postupujte dle pokynů.

Nový výbor

24.04.2022
Na členské schůzi byl zvolen nový výbor ČSFM. V období 2022-2026 bude pracovat v následujícím složení:
Ing. Lucie Súkupová, Ph.D. (předseda)
Ing. Irena Koniarová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D. (jednatel)
Ing. Vít Richter (hospodář)
Ing. Anna Kindlová
Ing. Dana Prchalová
Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
 
Do revizní komise ČSFM byli zvoleni:
RNDr. Libor Judas, Ph.D. (předseda)
Ing. Petra Dostálová
Ing. Jiří Trnka, Ph.D.
 
Děkujeme za důvěru.

Brožura Co se děje v těle při rakovině

21.04.2022

Kolegyně z EPS Young Minds pro Vaše pacienty připravily zajímavou brožuru na téma: Co se děje v těle při rakovině. V případě zájmu o hromadný tisk v rámci Vaší nemocnice je možnost upravit dokument a vložit do něj i logo/odkaz na Vaši nemocnici. V případě zájmu prosím kontaktujte Annu Jelínek Michaelidesovou na mailu michaelidesova@ujf.cas.cz

Akce budoucí

RAD 2022

13.06.2022 - 29.07.2022, Herceg Novi, Černá Hora

International Conference on Radiation in Various Fields of Research

1) Spring Edition from 13.06 to 17.06.2022 http://www.rad2022-spring.rad-conference.org/

2) Summer Edition from 25.07 to 29.07.2022 http://www.rad2022-summer.rad-conference.org/

ECMP 2022

17.08.2022 - 20.08.2022, Dublin

4th European Congress of Medical Physics https://www.ecmp2022.org/

58. DNM

07.09.2022 - 09.09.2022, Olomouc

ČSNM pořádá tradiční Dny nukleární medicíny, přihláška abstrakt do 30.6.2022    https://www.dnynuklearnimediciny.cz/

ESTRO Workshop

07.10.2022 - 08.10.2022, Lisabon

 5th ESTRO Physics Workshop 2022: Science in Development     https://www.estro.org/Workshops/2022-Physics-Workshop

Další akce