Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhlašuje

 

Soutěž mladých autorů za rok 2023

generálním partnerem soutěže je Elekta Services s.r.o.

 

Jedná se o 19. ročník soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky (radioterapie, nukleární medicína, radiodiagnostika). Soutěžním obdobím je rok 2023.

 

Podrobná pravidla soutěže naleznetzde.

 

Přihlášení do soutěže:

  • Soutěžící zašle svoji práci v elektronické formě na adresu dana.prchalova@volny.cz.
  • Soutěžící zašle sken podepsané Přihlášky na adresu dana.prchalova@volny.cz.
  • Termín uzávěrky přihlášek je 31. 3. 2024.

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, budou uděleny následující ceny:

  • 1. místo     10.000 Kč
  • 2. místo       5.000 Kč
  • 3. místo       3.000 Kč

Podmínkou proplacení finanční částky je zajištění prezentace na odborné konferenci (pokud Výbor o prezentaci práce požádá).

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Konferenci radiologické fyziky 2024 pořádané ČSFM.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.