Vzdělávání

 

Máte-li zájem pracovat ve zdravotnickém zařízení na pozicích radiologického fyzika nebo radiologického technika na odděleních radioterapie, nukleární medicíny nebo radiodiagnostiky, nejpřímější cesta vede přes vystudování zdravotnického oboru Radiologický fyzik nebo Radiologický technik na vysoké škole. Po složení státních zkoušek se z Vás stane Radiolgický fyzik nebo Radiologický technik a zdravotnické zařízení Vás může zaměstnat jako nelékařského zdravotnického pracovníka. 

Radiologický fyzik může po vystudování vysoké školy, čili po uzavření pregraduálního studia, dále rozšiřovat svou kvalifikaci a to formou specializačního vzdělávání, kdy se zaměřuje na jeden z oborů - radiodioterapii, nukleární medicínu nebo radiodiagnostiku - obvykle podle toho, na kterém oddělení je zaměstnaný. Po zdárném ukončení specializačního vzdělávání a po složení atestační zkoušky se z Vás stane Klinický radiologický fyzik a můžete ve zdravotnickém zařízení v rámci svého oboru pracovat samostatně.   

Protože technologický pokrok je nevyhnutelný a rychlý, měl by každý radilogický fyzik a radiologický technik udržovat své znalosti co nejaktuálnější. Proto je vhodné se celoživotně vzdělávat a rozšiřovat tak své znalosti ve vystudovaném oboru.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.