Externí klinické audity v oborech RT, NM a RDG

 

Máte-li zájem o provedení externího klinického auditu na Vašem pracovišti prostřednictvím ČSFM, potom nás prosím kontaktujte. Na základě informace o rozsahu Vámi poskytovaných služeb a typu Vašeho vybavení používaného k lékařskému ozáření Vám vypracujeme cenovou nabídku.

 

Kontaktní informace:  
e-mail: ekacsfm@csfm.cz
telefon (Po - Pá 7:00 - 15:30): +420 737 429 169

 

Oprávnění k provádění externích klinických auditů

 

ČSFM provádí externí klinické audity pro oblasti lékařského ozáření stanovené v § 75 odst. 3 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a to pro oblasti:

- radioterapie,
- nukleární medicína,
- radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie

ČSFM při externích klinických auditech postupuje v souladu s:

- § 75, § 78, § 81 a § 82 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 
- § 9 a § 10 vyhlášky č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření

 

Rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radioterapie a nukleární medicíny, bylo vydané MZ ČR dne 12.08.2015 pod č.j. MZDR 50341/2014-27/OZS (NM a RT).

Rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, bylo vydané MZ ČR dne 24.01.2020 pod č.j. MZDR 41389/2019-3/OZP (RDG).

 

Pravidla procesu hodnocení

 

V souladu s ustanovením zákona č. 373/2001 Sb., §78, odst. 1 zveřejňuje ČSFM pravidla procesu hodnocení způsobem umožňujícím dálkový přístup:

  • Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro radioterapii - ke stažení zde
  • Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu - ke stažení zde
  • Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro radiodiagnostiku - ke stažení zde
Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.