Atomový zákon

 

Stav legislativy k 14. 2. 2021

 

Zákon a vyhlášky jsou dostupné na: https://www.sujb.cz/legislativa/nove-atomove-pravo/ 

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, (word)

Vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Vyhláška č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události, (word)

Vyhláška č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace, (přílohy) (word)

Vyhláška č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu, (word)

Vyhláška č. 374/2016 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálu a oznamování údajů o nich, (word)

Vyhláška č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie, (word)

Vyhláška č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky (příloha č. 3, příloha č. 5)

Vyhláška č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení, (word

Vyhláška č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta, (word)

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (word)

Nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost SÚJB (word)

Vyhláška č. 193/2005 Sb., o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících působnosti SÚJB

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.