Funkční období 2022 - 2026 

                                           

Výbor ČSFM

 

Revizní komise ČSFM

 

Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.
-předsedkyně-

IKEM Úsek ředitele
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
Tel: (+420) 236 053 056
e-mail: lucie.sukupova@ikem.cz

 

 

Libor Judas

RNDr. Libor Judas, Ph.D.
SÚRO
Bartoškova 1450/28
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 775 346 079
e-mail: libor.judas@suro.cz

 

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
-místopředsedkyně-

SÚRO
Bartoškova 1450/28
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 770 158 691
e-mail: irena.koniarova@suro.cz

 
Ing. Petra Dostálová
OLF Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel.: (+420) 257 272 862
e-mail: 
petra.dostalova@homolka.cz
Vít Richter

 

Ing. Vít Richter
-hospodář-

Onkocentrum - radioterapie
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10
460 63 Liberec
Tel: (+420) 485 312 447
e-mail: vit.richter@nemlib.cz

 

Ing. Jiří Trnka, Ph.D.
ORO VFN
U Nemocnice 2

128 08 Praha 2
Tel.: (+420) 224 965 784
e-mail: 
jiri.trnka@vfn.cz 

Dana Valachová

 

Ing. Dana Prchalová
-jednatel-

SOLF-NM FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
Tel.: (+420) 2 2443 4611
e-mail: dana.prchalova@fnmotol.cz

     

 

Ing. Anna Kindlová
SOLF-RT FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
Tel.: (+420) 2 2443 4791
e-mail: anna.kindlova@fnmotol.cz

     

 

Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
Tel.: (+420) 2 6136 5350
e-mail: jati@ikem.cz

     

 

Ing. Jiří Terš
IKEM Pracoviště zobrazovacích metod
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
Tel.: (+420) 737 033 845
e-mail: jiri.ters@ikem.cz

 
 
 

 

 

Složení výboru a revizní komise v předchozích volebních obdobích najdete zde.

 

 

 

 

 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.