Národní radiologické standardy

 

NRS vycházejí formou Věstníků MZ ČR. Níže jsou uvedena aktuálně platná znění NRS:

 

 • NRS - Skiagrafie dětí - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 14-2022 (vydaný 30.11.2022)
 • NRS - Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 3-2021 (vydaný 28.2.2021)
 • NRS - Mamografie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 3-2021 (vydaný 28.2.2021)
 • NRS - Radioterapie protonovým svazkem - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 14-2020 (vydaný 17.12.2020)
 • NRS - Skiagrafie, dospělí - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 3-2019 (vydaný 29.3.2019)
 • NRS - Intervenční kardiologie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 13-2017 (vydaný 15.12.2017)
 • NRS - Intervenční radiologie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 10-2016 (vydaný 15.12.2016)
 • NRS - Výpočetní tomografie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 02-2016 (vydaný 26.1.2016)
 • NRS - Nukleární medicína - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 02-2016 (vydaný 26.1.2016)
 • NRS - Radiační onkologie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 02-2016 (vydaný 26.1.2016)
 • NRS - Radiologická fyzika - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 06-2015 (vydaný 29.5.2015)

 

Přehledný souhrn je i na https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/narodni-radiologicke-standardy-_3050_3.html.

 

 

ČSFM v r. 2021 aktualizovala tabulky pro odhad radiační zátěže z podaných radiofarmak, tj. NM část NRS-RF (zatím nebylo oficiálně vydáno MZ ČR).

>>> Dávky z RF (dospělí a děti)<<<                   >>> Dávky z RF (plod)<<<

 

 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.