Stálé pracovní skupiny ČSFM

 

Účast nečlenů výboru a revizní komise v pracovních skupinách je velmi vítaná, v případě zájmu kontaktujte ČSFM!

Název pracovní skupiny

Členové

 
 

Radiologické standardy

Janečková

Koniarová

Ptáček

Súkupová

 

 

Externí klinické audity

Janečková

Dostálová

Tamášová

Ptáček

 

 

Specializační a celoživotní vzdělávání

Koniarová

Ptáček

Tamášová

Súkupová

Horáková

 

Legislativa

Janečková

Tamášová

Prchalová

Poljak

 

 

Soutěž

Prchalová

 

 

 

 

 

Spolupráce s SÚJB

Koniarová

Horáková

 

 

 

 

Členská databáze

Horáková

Judas

 

 

 

 

Posuzování odborných akcí

Ptáček

 

 

 

 

 

Sponzoring

Dostálová

Richter

 

 

 

 

Public relations

Dostálová

 

 

 

 

 

 

 

Členové oborové atestační komise dle nařízení vlády 31/2010 Sb. 

 

(převzato z webu MZ ČR - příloha č. 6)

Obor specializačního vzdělávání

Navrhovatelé jmenování (AZ)

Jmenované osoby

Radiologická fyzika (zaměření  nukleární medicína)

IPVZ v Praze

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

RNDr. Vojtěch Ullmann

ČSFM, z.s.

Ing. Jiří Trnka, Ph.D.

Radiologická fyzika (zaměření  radiodiagnostika)

IPVZ v Praze

Ing. Marcela Žáková

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

ČSFM, z.s.

Ing. Simona Borovičková, Ph.D.

Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.

RNDr. Libor Judas, Ph.D.

Radiologická fyzika (zaměření  radioterapie)

IPVZ v Praze

Mgr. Vladimír Vondráček

Ing. Helena Žáčková

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

ČSFM, z.s.

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Ing. Jaromír Šnobr, CSc.

 

 

Zástupci ČR v EFOMP adresářích, komisích a pracovních skupinách

 

National member organisation (NMO) President  Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.
National member organisation (NMO) Delegate  Ing. Jana Tamášová
Education and Training (E&T) Committee  Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Editorial Board of European Journal of Medical Physics  Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Communication and Publications Committee  Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

 

Zástupci ČR v IOMP

 

National member organisation (NMO) Representative 1  Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.
National member organisation (NMO) Representative 2  Ing. Jana Tamášová


 

Zástupci ČR v IAEA adresářích, komisích a pracovních skupinách

 

National member in Europe Region Advisory committee for Education and Training in Medical Physics  Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

 

Kontaktní osoby ČR v ESTRO

 

  • Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
  • Ing. Lenka Janečková

 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.