Stálé pracovní skupiny ČSFM

 

Účast nečlenů výboru a revizní komise v pracovních skupinách je velmi vítaná, v případě zájmu kontaktujte ČSFM!

Název pracovní skupiny

Členové

 
 

Radiologické standardy

Súkupová (spolupráce na NRS-RDG) 

Prchalová (spolupráce na NRS-NM)

Koniarová (spolupráce na NRS-RT)

Janečková (spolupráce na NRS-RT)

 

Externí klinické audity

 Súkupová  (RDG)

 Dostálová (NM)

Kindlová (RT)

Richter

 

Vzdělávání

Koniarová

Súkupová

Ptáček

Tintěra

 

Legislativa

Kindlová

Ptáček

Súkupová

Janečková  

Soutěž

Prchalová

 

 

 

 

Spolupráce s SÚJB

Koniarová

Súkupová

 

 

 

Členská databáze

Prchalová

 

 

 

 

Sponzoring

Dostálová

Richter

 

 

 

Public relations

Dostálová

 

 

 

 

Pořádání konference

Ptáček

Dostálová

Koláček

 

 

 

 

Členové oborové atestační komise dle nařízení vlády 31/2010 Sb. 

 

(převzato z webu MZ ČR - příloha č. 6)

Obor specializačního vzdělávání

Navrhovatelé jmenování (AZ)

Jmenované osoby

Radiologická fyzika (zaměření  nukleární medicína)

IPVZ v Praze

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

RNDr. Vojtěch Ullmann

ČSFM, z.s.

Ing. Jiří Trnka, Ph.D.

Radiologická fyzika (zaměření  radiodiagnostika)

IPVZ v Praze

Ing. Marcela Žáková

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

ČSFM, z.s.

Ing. Simona Borovičková, Ph.D.

Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.

RNDr. Libor Judas, Ph.D.

Radiologická fyzika (zaměření  radioterapie)

IPVZ v Praze

Mgr. Vladimír Vondráček

Ing. Helena Žáčková

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

ČSFM, z.s.

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Ing. Jaromír Šnobr, CSc.

 

 

Zástupci ČR v EFOMP adresářích, komisích a pracovních skupinách

 

National member organisation (NMO) President  Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.
National member organisation (NMO) Delegate  Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
Education and Training (E&T) Committee  Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Editorial Board of European Journal of Medical Physics  Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Communication and Publications Committee  Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

 

Zástupci ČR v IOMP

 

National member organisation (NMO) Representative 1  Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.
National member organisation (NMO) Representative 2  Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.


 

Zástupci ČR v IAEA adresářích, komisích a pracovních skupinách

 

National member in Europe Region Advisory committee for Education and Training in Medical Physics  Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

 

Kontaktní osoby ČR v ESTRO

 

  • Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
  • Ing. Lenka Janečková

 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.