Řádné členství

 

Řádnými členy mohou být fyzické osoby s ukončeným vysokoškolským vzděláním (Bc., Ing., Mgr. aj.) , které jsou činné v oblasti fyziky v medicíně nebo v oblastech s fyzikou v medicíně úzce souvisejících. 

 

Podepsanou přihlášku zašlete spolu s kopií vysokoškolského diplomu. Výbor přihlášku posoudí. V případě kladného posouzení budete vyzváni k zaplacení členského příspěvku.

 

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu clenstvi@csfm.cz.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.