Mimořádné členství

 

Mimořádnými členy mohou být fyzické nebo právnické osoby, které podporují záměry a cíle ČSFM a osoby studující daný obor. Mimořádní členové nemají hlasovací a volební právo.

 

Podepsanou přihlášku pro fyzickou osobu nebo přihlášku pro právnickou osobu zašlete výboru, výbor přihlášku posoudí. V případě kladného posouzení budete vyzváni k zaplacení členského příspěvku.

 

Přihlášky zasílejte jednou z následujících možností:

  1.   Elektronicky na adresu:   ivana.horakova@suro.cz    
  2.   Tištěné na adresu:           Ing. Ivana Horáková, CSc., SÚRO, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.