Potřebný počet radiologických fyziků, radiologických techniků a dalších osob vyčleněných pro fyzikální zajištění radiodiagnostiky

Název přístrojePočet přístrojůZDS dodavatelskyZDS vlastními silami
Skiagrafie (filmy, CR)
Přímá digitální skiagrafie
Skiaskopie
Angiografie
CT
Mamografie
Zubní skiagrafie (intraorální, panoramatický)
Vyvolávací automat
Digitální pracovní stanice (čtečka)

Doplňující komentář ke kalkulačce počtu radiologických fyziků, radiologických techniků a dalších osob vyčleněných pro fyzikální zajištění radiodiagnostiky

Pro výpočet vyplňte počet jednotlivých zařízení. Rentgenová zařízení skiagraficko-skiaskopická započítejte do obou skupin. Pro rentgenová zařízení s více zářiči započítejte každou rentgenku zvlášť.

Výsledkem výpočtu je celkový počet všech osob podílejících se a fyzikálním zajištění radiodiagnostiky. Dále je uveden minimální úvazek radiologického fyzika. V tomto výpočtu se vycházelo z činností radiologického fyzika uvedených ve vyhlášce 424/2004 Sb.

Do výpočtu jsou zahrnuty všechny běžné činnosti související

  • s prováděním periodických zkoušek (ZPS, případně ZDS – tvorba a aktualizace metodik a protokolů, provádění a vyhodnocení zkoušek),
  • se stanovováním a vyhodnocováním dávek pacientů,
  • s vypracováním a aktualizací dokumentace dle zákona 18/1997 Sb. a navazujících vyhlášek,
  • s uváděním nových zařízení do provozu,
  • s používáním měřidel,
  • se školením radiačních pracovníků,
  • s konzultacemi s personálem a pacienty.

Do výpočtu nejsou zahrnuty činnosti, které nejsou prováděny běžně ve všech zdravotnických zařízeních, jako

  • výkon činností dohlížející osoby,
  • výuka,
  • příprava specializačního vzdělávání.

V případě, že je ve Vašem zdravotnickém zařízení nutné provádět i výše uvedené činnosti, je zapotřebí úvazek radiologického fyzika odpovídajícím způsobem navýšit.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.