Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR). Na této stránce naleznete všechny informace o tom, jak s Vašimi osobními údaji pracujeme.

Obecné informace jsou k dohledání na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. se sídlem: Družstevní ochoz 961/54, 140 00 Praha 4, zapsaný u městského soudu v Praze pod značkou L 14570/MSPH (dále jen jako ČSFM).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám sdělíte v rámci přihlášky ke členství v ČSFM nebo uvedete jako své kontaktní údaje na webu ČSFM. Zpravidla se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pracoviště, telefon na pracoviště, druh dosažené odborné a specializované způsobilosti, číslo registračního osvědčení (bylo-li přiděleno) .

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

  • vedení evidence členů
  • rozesílání informací vztahujících se k cílům a činnostem ČSFM (vzdělávání, odborné akce, mezinárodní dění v rámci EFOMP, IOMP apod.)  
  • nastavení práv Vašeho přístupu na webové stránky ČSFM
  • uvedení v seznamu členů ČSFM v neveřejné části webových stránek ČSFM (v tomto případě udělujete samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášky ke členství v ČSFM).

Kdo má k Vašim údajům přístup?

Snažíme se zajišťovat co nejlepší technická i organizační zabezpečení, aby se osobní údaje nedostaly do nesprávných rukou. V rámci této ochrany mají přístup k osobním údajům pouze členové ČSFM (Výbor a RK), kteří podepsali dokument „Ochrana osobních údajů v ČSFM“.

Mimo ČSFM Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytně nutných případech, a to:

  • administrátorovi webových stránek ČSFM, který zajišťuje vedení elektronické databáze a nastavení přístupových práv členů ČSFM v rámci webových stránek ČSFM
  • v případech, kdy to po nás vyžadují právní předpisy, jsme zároveň povinni předat Vaše osobní údaje některým orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje uchováváme, dokud jste členem ČSFM. Vaše osobní údaje uvádíme v seznamu členů na neveřejné části webu ČSFM (pokud udělíte souhlas) dokud jste členem ČSFM nebo dokud svůj dříve udělený souhlas neodvoláte.

Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu?

Vedení evidence členů je zákonným zpracováním osobních údajů a v tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů. Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení, je realizací oprávněného zájmu spolku a také není nutné vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (zveřejnění v seznamu členů ČSFM na neveřejné části webu ČSFM) můžete kdykoliv odvolat napsáním na e-mailovou adresu clenstvi@csfm.cz. Odvoláním souhlasu není dotčeno předchozí zpracování, které na jeho základě bylo provedené. Odvolat souhlas nemůžete se zpracováním osobních údajů, které neprobíhá na základě souhlasu.

 

ČSFM má zpracovaný interní dokument    >>>   Ochrana osobních údajů ČSFM   <<<

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.