Organizace základního kmene

 

Kurzy základního kmene pořádané pod hlavičkou ČSFM se konají v Praze.

Základní kmen tvoří kurzy: Neodkladná první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, Zobrazování za použití magnetické rezonance a ultrazvuku, Zobrazování za použití výpočetní tomografie, Klinická radiobiologie, Metody odhadu radiační zátěže pacientů.

Přihlášku k absolvování základního kmene zasílejte elektronicky (s vlastnoručním podpisem) nebo poštou na adresu akreditovaného zařízení:

e-mail:       specializace@csfm.cz

adresa:       Martina Holá
                  Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany
                  Fakultní nemocnice Olomouc
                  I. P. Pavlova 6
                  775 20  Olomouc

tel.:            +420 728 469 550 (pouze během standardní pracovní doby 7:00 – 15:30)

 

Ceník

 

Vzhledem k fixní ceně za hodinu výuky lektorů bude kurz za níže uvedené ceny spuštěn, pouze pokud se přihlásí minimálně 10 účastníků.

Teoreticky by bylo možné kurz spustit i s menším počtem účastníků, ovšem za vyšší cenu.

 

Administrativní poplatek za zpracování přihlášky k atestační zkoušce   500,- Kč vč. DPH
Cena základního kmene  - stanovena na základě nákladů na zabezpečení lektorů a pronájem prostor   4500,- Kč vč. DPH
Cena kurzu Neodkladná první pomoc - stanovena na základě nabídky AZ-Medica, která kurz smluvně zajišťuje   cca 5200,- Kč vč. DPH

 

 

Administrativní poplatek a poplatek za Základní kmen (kromě kurzu Neodkladné první pomoci, který je placen zvlášť) hradí účastníci bankovním převodem na účet ČSFM, z.s. (2000805932/2010) před zahájením kurzu (variabilní symbol bude uveden v odpovědi na doručenou přihlášku).

Poplatek za kurz Neodkladné první pomoci platí účastníci bankovním převodem na účet AZ-Medica nebo v hotovosti na začátku kurzu. Bližší informace o kurzu první pomoci budou účastníkům zaslány nejdříve 14 dní před začátkem kurzu e-mailem od firmy AZ-Medica.

 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.