Přerov 20. - 22.4.2022

Program

Přednášky autorů: 

Ullmann: Jak vidím svět 

Daníčková: Nový digitální skiagraf. Radost nebo starost?

Súkupová: Photon-counting CT

Vostřáková: CT screening u kuřáků plic

Balogová, Súkupová: Optimalizácia vyšetrovacích CT protokolov u obéznych pacientov pomocou zostrojeného antropomorfného fantómu

Šalát a kol.: Ožiarenie pacientov pri opakovaných CT vyšetreniach

Šimeček: Prezentace přístrojů dodávaných firmou Ing. Petr Šimeček

Prchalová a kol.: Luteciová terapie ve FN Motol

Kráčmerová a kol.: Dozimetrie u terapií 177Lu - teorie a praxe

Šmoldasová, Šolc: Metrologie pro radioterapii s pulzními svazky s vysokou dávkou v pulzu

Horová a kol.: Naše zkušenosti s plánovacím systémem RayStation

Dudáš a kol.: Eclipse scripting API

Knybel a kol.: Prediktivní model intrafrakční variability plicních ložisek

Nožičková: Externí klinický audit - 2. kolo

Papírník: Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Ullmann: Kdy a jak vznikla radiační, atomová a jaderná fyzika - v přírodě, laboratoři, ve vesmíru?

Seidl: Medsquare RDM

Trnka: NMQC - Nástroj pro hodnocení kvality obrazové informace (nejen) v nukleární medicíně

Šimperský: Tabulkové procesory v NM a RDG

Karhan: Softwarové nástroje pro klinickou dozimetrii vyvynuté ve FNOL

Steinbergen, Lang: Zkušenosti s ambulantní terapeutickou aplikací radiojódu 131I ve FNKV

Solný: Úskalí uvolňovacích úrovní odpadní vody a možná rizika

Terš, Ondrák: Rekonstrukce oddělení nukleární medicíny od A do Z

Ullmann a kol.: Aktinium-225: Fyzikální vlastnosti "exotického" ale perspektivního radionuklidu

Sýkorová, Kindlová: Srovnání dávek na kritické orgány a cílové objemy mezi dvojdimenzionálním a třídimenzionálním plánováním intrakavitární brachyterapie děložního čípku ve FN Motol

Bartl a kol.: I-125 zrna - radiační ochrana

Berčík: Legislativní podmínky používání radioaktivních lokalizačních zrn (I-125)

Hanušová: Případová studie: Srovnání VMAT, IMRT a 3D CRT technik pro levostrannou radioterapii prsu v DIBH

Jakubcová: Zavedení nové metodyTBI do klinické praxe

 

 

 

             

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.